Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
05-400 Otwock
ul. Żeromskiego róg Kilińskiego
Tel. (22) 779-48-33
Strona internetowa: www.psse.waw.pl/otwock
godziny pracy: 7:30 - 15:05