Szpital Powiatowy
05-400 Otwock
ul. Batorego 44
Centrala Tel. (22) 778-26-00
Sekretariat (22) 778-26-10
Strona internetowa: www.pcz-otwock.pl