Jedną z trzech głównych sił pobudzających rozwój Otwocka była działalność Kościoła Katolickiego, który od samego początku objął opieką duszpasterską okolicznych mieszkańców i kuracjuszy. Już w 1891 r. rozpoczęto budowę kaplicy, obsługiwanej przez parafię św. Wita w Karczewie (powstałą w 1541 r.), zaś w 1911 r. erygowano parafię pw. św. Wincentego á Paulo. Fakt ten miał duże znaczenie dla rozrastającej się miejscowej społeczności, jako że jedynymi istniejącymi wówczas ośrodkami religijnymi były parafie w Karczewie, Gliniance (1556) i Wiązownej (1773) - znacznie oddalone od ówczesnego centrum Otwocka.

Jeszcze przed II wojną utworzono parafie w Józefowie (1919) i Celestynowie (1929); pozostałe ośrodki i kościoły powstawały już w drugiej połowie bieżącego stulecia. Parafia przy ulicy Andriollego powstała w 2005 z podziału parafii św. Wincentego a Paulo w Otwocku

Dziś w granicach administracyjnych Otwocka znajduje się dziesięć parafii: