proboszcz Ks. Wiesław Chudzik SAC

Msze św.:
Niedziele 7.30, 9.30, 11.00, 12.30, 18.00, 20.00 dla młodzieży
Dni powszednie: 6.30, 7.00, 8.00, 18.00

Kancelaria parafii:
od wtorku do piątek 16.00-17.45
sobota 9.00-11.00

Od wielu lat przy ul. Żeromskiego mieścił się dom zakonny Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, czyli - jak się powszechnie mówi - księży Pallotynów (od nazwiska założyciela zgromadzenia Wincentego Pallotiego) wraz z przylegającą doń drewnianą kaplicą. Okoliczni mieszkańcy bardzo upodobali sobie kameralną atmosferę sprawowanych tam nabożeństw, dlatego grono stałych uczestników tych modlitewnych spotkań powiększało się systematycznie. Na początku lat 80-tych rozpoczęto więc budowę kościoła. Ukończono ją pod koniec 1987 r., a dopiero po dwóch latach ks. prymas J. Glemp erygował parafię pod wezwaniem Zesłania Ducha Świętego.
Dziś parafia jest bardzo żywym ośrodkiem duszpasterskim, co ma szczególne znaczenie zwłaszcza w ostatnich latach, kiedy katechizacja przeniosła się do szkół. Parafianie cenią sobie msze i nabożeństwa dla dzieci, młodzież (i nie tylko) chętnie przychodzi na niedzielną mszę św. o godz. 20.00.

05-402 OTWOCK

ul. Żeromskiego 6

tel: (22) 788 76 10

Strona internetowa parafii: www.sacotwock.pl