proboszcz Ks. kanonik Jan Śmigasiewicz

Msze św.:
Niedziele 7.30, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 18.00
Dni powszednie: 7.00, 18.00


Kancelaria parafii:
od wtorku do soboty 16.00 - 18.00

Choć parafia liczy sobie 32(1978) lata, a kościół 22(1988) - duszpasterstwo w tej części Otwocka prowadzone jest już od 1933 r., kiedy to proboszcz pierwszej otwockiej parafii ks. Ludwik Wolski sprowadził z Wawra na ulicę Jodłową siostry felicjanki. Objęły one opiekę nad mieszczącym się przy tej ulicy przedszkolem oraz przedszkolną kaplicą. Inicjatywę proboszcza miejscowi wierni przyjęli bardzo życzliwie, jako że uczestnictwo we mszy św. było do tej pory połączone z długą i uciążliwą drogą do tzw. "dużego kościoła".
Ten stan pewnej tymczasowości trwał aż do roku 1958, kiedy to ustanowiono oficjalną filię parafii Otwock z rektorem ks. Tadeuszem Derulskim. Samodzielną parafię erygowano w 1978 r., a dwa lata później, 17 maja 1980 r., bp J. Modzelewski dokonał aktu wmurowania kamienia węglelnego pod budowę nowego kościoła. Po ośmiu latach, 3 października 1988 r. prymas J. Glemp konsekrował nową świątynię.

05-400 Otwock
ul. Czerska 21
tel: (22) 719 96 50
Strona internetowa parafii: www.parafiaotwock.pl