Jest to zbiorowa mogiła ofiar pomordowanych przez komunistyczne władze PRL w latach 1944-46.


397 niezidentyfikowanych ofiar zbrodniczego systemu. Więcej osób zostało zamordowanych przez UB i NKWD niż poległo w walce z hitlerowcami na ziemi otwockiej (375 żołnierzy Wojska Polskiego i Armii Czerwonej ). To daje nam obraz tego jak wyglądało "wyzwalanie" przez Armię Czerwoną