Tablica upamiętnia otwockich Żydów zamordowanych w 1942 przez Niemców. Około dwóch tysięcy ofiar pochowanych w zbiorowej mogile .

"Tu w zbiorowych mogiłach spoczywa około 2000 otwockich Żydów rozstrzelanych w tym miejscu w sierpniu i wrześniu 1942 r. przez niemieckich okupantów. Pamiętamy o ich tragedii, a także o wszystkich wymordowanych żydowskich współobywatelach naszego miasta. Mieszkańcy Otwocka"