Józef Piłsudski przebywał w 1915 w Otwocku 2 tygodnie. Marszałek po zajęciu Warszawy przez Niemców mieszał w domu przy ulicy Kościuszki 18. W 1938 r. mieszkańcy miasta upamiętnili Marszałka obeliskiem odsłoniętym w 20. rocznicę odzyskania niepodległości.

"Józef Piłsudski przybył z frontu do Warszawy dla narad z przywódcami społeczeństwa stolicy, zmuszony przez okupantów do jej opuszczenia, zatrzymał się w pobliskim domu dziś nieistniejącym i tu narady prowadził 20 VIII-4 IX 1915 r."