Pomnik zamordowanych w Katyniu Polskich oficerów i inteligencji przez stalinowską Rosję.

Ponad 21 tysięcy Polaków zamordowanych wiosną 1940r na rozkaz Stalina. Mordowani strzałem w głowę chowani w zbiorowych mogiłach w katyńskich lasach, Charkowie, Miednoje. Podczas tworzenia Polskiej Armii w ZSRS, Stalin na pytanie o polskich oficerów odpowiedział że najprawdopodobniej uciekli do Mandżurii. Po zajęciu terenów przez Niemców w 1943 i ujawnieniu zbiorowych mogił, Stalin zerwał stosunki dyplomatyczne z rządem na uchodźstwie i oświadczył, że polskich oficerów w Katyniu mordowali Niemcy.
Podczas procesu w Norymberdze nikt nie został osądzony za ludobójstwo, jakie miało miejsce w Katyniu. Związek Sowiecki próbował obciążyć Niemców winą za swoje zbrodnie.